UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNE ESTETSKE I ANTIEJDŽING MEDICINE SRBIJE

Subscribe Učlani se
Sesiam

Kontinuirana edukacija kao imperativ savremene antiejdžing i estetske medicine

Kontinuirana medicinska edukacija je neophodan oblik očuvanja aktuelne baze znanja u vremenu nezaustavljive ekspanzije savremene estetske i antiejdžing medicine. Svedoci smo svakodnevnog otkrivanja novih medicinskih informacija, naprednih tehnika, jedinstvenih pristupa i ka pacijentu i ka stručnim i naučnim radionicama. Biti u korak sa modernim pristupom estetskoj i antiejdžing medicini znači obezbediti pacijentima savremenu kliničku praksu uz individualni koncept i osigurano zadovoljstvo i kvalitet. Neretko se dešava da se između dva priznata svetska kongresa u razmaku od dva meseca objavi nov naučni rad koji u potpunosti potiskuje raniji koncept i tehniku pristupa rešavanja jednog estetskog problema. Stoga je najvažnije da redovno pratimo sve trendove u estetskoj medicini, da našim pacijentima obezbedimo poslednju reč nauke u cilju njihove adekvatne terapije, a na posletku i da nesebično razmenjujemo sa našim kolegama informacije, kako bi se glas o novim tehnikama brzo i adekvatno širio. Iz potreba obezbeđivanja najbolje medicinske prakse i etike u oblasti estetske i antiejdžing medicine, proisteklo je i formiranje novog interdisciplinarnog udruženja Srbije koji za glavni cilj ima okupljanje i edukaciju kadrova u ovoj oblasti.

UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNE ESTETSKE I ANTIEJDŽING MEDICINE (SESIAM)

Udruženje interdisciplinarne estetske i antiejdžing medicine Srbije je nevladino udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti medicine i srodnih nauka, radi unapređenja i širenja znanja iz oblasti antiejdžing medicine, estetske medicine, kozmetologije i povezanih medicinskih grana.

UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNE ESTETSKE I ANTIEJDŽING MEDICINE (SESIAM)

MISIJA

Da postanemo i ostanemo lideri u oblasti edukacije inovacija u estetskoj i antiejdžing medicini. Da delujemo na psihičko i fizičko zdravlje ljudi kroz najkvaltetnije edukacije sa internacionalnim karakterom. Obezbeđivanje boljih usluga za pacijenta i briga o njihovom zadovoljstvu i bezbednosti na prvom mestu. SESIAM – Udruženje interdisciplinarne estetske i antiejdžing medicine Srbije će povezati zainteresirane kolege u cilju dalje edukacije, razmene iskustava, razvoja i unapređenja u struci. Organizovati brojne simpozijume u saradnji s međunarodnim srodnim organizacijama u medicinskoj struci koje se bave estetikom, medicinom s posebnim interesom u nehirurškoj i minimalno invazivnoj estetici lica i tela te razvoj medicinske struke i zdravstvene zaštite u celini.

Pozivamo Vas da se učlanite u ovo udruženje i da aktivnim učešćem kroz različite nivoe članstva doprinesete razvoju estetske i antiejdžing medicine u Srbiji.

VIZIJA

Unutrašnje zdravlje = spoljašnja lepota

Upravni odbor

>Ass. dr Spec. Kristina Davidović - Specijalista radiologije
Ass. dr Spec. Kristina Davidović
Specijalista radiologije
>dr Gorana Bijelić - Specijalizant dermatologije
dr Gorana Bijelić
Specijalizant dermatologije
>Spec. dr Slađana Marković - Specijalista interne medicine
Spec. dr Slađana Marković
Specijalista interne medicine
>dr Nataša Milošević - SERTIFIKOVANI LEKAR ESTETSKE MEDICINE
dr Nataša Milošević
SERTIFIKOVANI LEKAR ESTETSKE MEDICINE
>prof. dr spec. Branka Marković - Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
prof. dr spec. Branka Marković
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
>dr spec. Ana Malivuković - Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije
dr spec. Ana Malivuković
Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije
>dr Jelena Krstić Erić - Specijalizant dermatovenerologije
dr Jelena Krstić Erić
Specijalizant dermatovenerologije
>dr Miloš Veljković - Spezijalizant oftalmologije
dr Miloš Veljković
Spezijalizant oftalmologije


Izvršni odbor

>Mr. sci. dr Alma Prtina - Specijalista dermatologije
Mr. sci. dr Alma Prtina
Specijalista dermatologije
>dr Željko Stanojlović - SPECJALISTA PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE
dr Željko Stanojlović
SPECJALISTA PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE
>dr Mirjana Rašljić - Doktor stomatologije
dr Mirjana Rašljić
Doktor stomatologije
>DR MARIJA BRADIĆ VASIĆ - DOKTOR STOMATOLOGIJE
DR MARIJA BRADIĆ VASIĆ
DOKTOR STOMATOLOGIJE
>dr Iva Ćirović - Doktor stomatologije
dr Iva Ćirović
Doktor stomatologije
>spec. dr Andzelka Ilieva - Specijalista dermatologije
spec. dr Andzelka Ilieva
Specijalista dermatologije
>dr Bea Povignac - Doktor stomatologije - predsednik  SUDEL-a
dr Bea Povignac
Doktor stomatologije - predsednik  SUDEL-a
>Spec. dr oftalmologije Branislav Lukić - Sertifikovani lekar estetske medicine
Spec. dr oftalmologije Branislav Lukić
Sertifikovani lekar estetske medicine
>dr med. Dejan Antonić - sertifikovani lekar estetske medicine
dr med. Dejan Antonić
sertifikovani lekar estetske medicine
>dr Jelena Ilić - Doktor dentalne medicine
dr Jelena Ilić
Doktor dentalne medicine
>dr sci. med. Maja Jevđević - Doktor opšte prakse
dr sci. med. Maja Jevđević
Doktor opšte prakse
>dr spec. Marija Jovanović - Specijalista opšte medicine
dr spec. Marija Jovanović
Specijalista opšte medicine
>dr Nenad Stanković - Doktor stomatologije
dr Nenad Stanković
Doktor stomatologije
>dr Tamara Mitranić - Doktor stomatologije – predsednik CUDEL-a
dr Tamara Mitranić
Doktor stomatologije – predsednik CUDEL-a
>dr spec. Željka Cabunac - SPECIJALISTA ORTOPEDIJE VILICA
dr spec. Željka Cabunac
SPECIJALISTA ORTOPEDIJE VILICA
>Ass. dr Zlata Popović Čkonjović - Specijalizant plastično-rekonstruktivne hirurgije.

UKC Republike Srpske
Ass. dr Zlata Popović Čkonjović
Specijalizant plastično-rekonstruktivne hirurgije. UKC Republike Srpske


Počasni članovi udruženja

>dr med spec Igor Maljković - Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
dr med spec Igor Maljković
Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
>Dr mr sci. med. Brankica Tepavčević - Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije
Dr mr sci. med. Brankica Tepavčević
Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije
>Dr spec. Jasmina Lalošević - SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
Dr spec. Jasmina Lalošević
SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
>DR DEJAN STANOJEVIĆ - SPECIJALISTA SPORTSKE MEDICINE
DR DEJAN STANOJEVIĆ
SPECIJALISTA SPORTSKE MEDICINE
>DR VLADIMIR STOJILJKOVIĆ - SPECIJALISTA PLASTIČNE, REKONSTRUKTIVNE I ESTETSKE HIRURGIJE
DR VLADIMIR STOJILJKOVIĆ
SPECIJALISTA PLASTIČNE, REKONSTRUKTIVNE I ESTETSKE HIRURGIJE
>PROF. DR RUŽICA MAKSIMOVIĆ - SPECIJALISTA RADIOLOGIJE
PROF. DR RUŽICA MAKSIMOVIĆ
SPECIJALISTA RADIOLOGIJE
>Prof. Dr spec. Siniša Kojić - specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
Prof. Dr spec. Siniša Kojić
specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
>Prof. dr spec. Živorad Nikolić - SPECIJALISTA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE

 
Prof. dr spec. Živorad Nikolić
SPECIJALISTA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE  
>PRIM. DOC. SC. MED. OLIVERA KOSOVAC - SPECIJALISTA PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE
PRIM. DOC. SC. MED. OLIVERA KOSOVAC
SPECIJALISTA PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE
>PROF. DR BOBAN ĐORĐEVIĆ - SPECIJALISTA PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE
PROF. DR BOBAN ĐORĐEVIĆ
SPECIJALISTA PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE
>Prim. dr spec. Miloš Počekovac - specijalista opšte hirurgije, subspecijalista onkologije
Prim. dr spec. Miloš Počekovac
specijalista opšte hirurgije, subspecijalista onkologije
>PROF.  VITOMIR S. KONSTANTINOVIĆ - dr stom. dr med. Specijalista maksilofacijalne hirurgije
PROF. VITOMIR S. KONSTANTINOVIĆ
dr stom. dr med. Specijalista maksilofacijalne hirurgije
>dr Svetlana Đurišić - specijalista dermatovenerologije
dr Svetlana Đurišić
specijalista dermatovenerologije
KONTAKTIRAJTE NAS

Imate pitanje ili želite da se učlanite